Skocz do zawartości

Zaloguj przez Facebook Rejestracja

Najnowsze tematy

Wyświetl nową zawartość »

Ja nie ustąpię! :: zobacz komentowany artykuł


144 odpowiedzi w tym temacie

#81 ~Ciekawy Szczegułów~

~Ciekawy Szczegułów~
 • Goście

Napisano 13 grudzień 2007 - 19:13

Witam! Jestem prostym człowiekiem który nie zawsze potrafi powiedzieć to co myśli! A przez to myślę że mój głos jest tu mało istotny! Ale cieszy mnie bardzo że zabiarają tu głos coraz mądrzejsi ludzie i myślący rozważnie! Mimo że może nie dokońca się z zgadzam ztezą co do likwidacji gospodarwstwa państwa Bydelskich ale lubię konkretną i rzeczową debatę a nie ośle zaślepienie i upór mańjaka z jakim prezentuje się tu pan Leszek! Który jak widać zamilkl... Ciekawe dlaczego? Czyżby w końcy zwierzchnik go pogonił do pracy, bo chyba zamiast pracować zajmuje się czymś innym! No chyba że jest człowiekim bezrobotnym! W każdym razie zaczyna tu być coraz ciekawiej! Pozdrawiam

#82 ~Sławek~

~Sławek~
 • Goście

Napisano 13 grudzień 2007 - 19:59

Myli się Pan odnośnie wagi Pańskiego głosu, lub jest to zwykła gafa. Ten głos, w sprawie jak każdy na tym forum nie jest mało istotny jak Pan napisał, jest stawiany na równi z każdą zamieszczoną tu opinią, niezależnie od tego jak wykształconym jest Pan człowiekiem. Pozdrawiam Sławek.

#83 ~Filip Kamiński~

~Filip Kamiński~
 • Goście

Napisano 13 grudzień 2007 - 21:29

Wielce Szanowni Państwo!
Obiecywałem solennie, że się nie odezwę więcej. Jednak muszę – choćby po to, żeby podziękować dwóm rozważnym w swoich osądach Panom – Panu Sławomirowi Kopko i Panu „Ciekawemu Szczegółów”. Serdecznie dziękuję Panowie za stopowanie swoimi wypowiedziami tego chaosu, nonsensu i jadu bijącego z postów! Typowe polskie piekiełko!
Ja, nie-suwalczanin, zadałem sobie trud zapoznania się ze spornym tematem. Takie „zboczenie zawodowe”. Zapraszam Państwa na stronę:

http://bip.um.suwalk.../30_uchwala.pdf

TU JEST WSZYSTKO!, łącznie z rysunkiem planu w dwóch częściach!
Niestety, z wielką przykrością stwierdzam, że najbardziej zainteresowani - Pan Leszek Sójkowski „Tlen” i Państwo Bydelscy nie znają ustaleń publikowanego na tej stronie prawa miejscowego, czyli planu, na temat którego wypowiadają się z taką zaciekłością. Może nie chcą poznać… tak przecież wygodniej…
Drodzy Państwo! Poświęciłem trochę swego wolnego czasu, skopiowałem (zaraziłem się chyba od Pana Leszka Sójkowskiego „Tlen”) - najważniejsze zapisy dotyczące doliny rzeki i ulicy i pozwolę sobie je poniżej zacytować, czasami z komentarzem własnym w nawiasach. Na początek trochę ogólnych sformułowań, które jak mniemam, powinny przybliżyć całość zamysłu projektowego. Otóż cytuję:

㤠5. Celem regulacji prawnych zawartych w ustaleniach planu jest:
1) ustalenie zasad inwestowania, skomunikowania, rozbudowy i uporządkowania terenu stadionu i zespołu istniejących cmentarzy;
2) ustalenie zasad przeznaczenia terenów na potrzeby zabudowy usługowej związanej ze sportem i kulturą, uzupełnionej zabudową mieszkaniową wraz z obsługującą infrastrukturą techniczną;
3) ustalenie terenów publicznych;
4) ustalenie zasad zagospodarowania terenów, z jednoczesną minimalizacją skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze;
5) rewaloryzacja środowiska przyrodniczego miasta;
6) porządkowanie istniejącej zabudowy.

§ 6. 1. Przedmiotem ustaleń planu są:
1) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD;
2) tereny dróg publicznych powiązanych z zespołami parkingów publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD,KP;
3) tereny ciągów pieszo – jezdnych, oznaczone na rysunku planu symbolem KCp;
4) tereny parkingów publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KP;
5) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN;
6) tereny zabudowy usługowej związanej ze sportem, oznaczone na rysunku planu symbolem US;
7) tereny urządzeń i obiektów obsługi elektroenergetyki, oznaczone na rysunku planu
symbolem E;
8) tereny zieleni parkowej wraz z głównymi ciągami rowerowymi, oznaczone na rysunku
planu symbolem ZP,KX;
9) tereny cmentarzy, oznaczone na rysunku planu symbolem ZCa – ZCe;
10) tereny upraw ogrodniczych z dopuszczeniem wymiany funkcji na zieleń parkową, oznaczone na rysunku planu symbolem RO,ZP;
11) tereny upraw ogrodniczych z dopuszczeniem wymiany funkcji na usługi z zakresu sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolem RO,US;
12) tereny wód śródlądowych, oznaczone na rysunku planu symbolem WS.”

Tyle, aby wyjaśnić podstawowe pojęcia zawarte w planie. Dalej pozwolę sobie zacytować ustalenia podane dla wybranych przeze mnie obszarów. Wydaje mi się, że wybrałem słusznie, ponieważ dotyczą one spornych terenów. A więc już na samym początku zapisano:

„§ 10. 1. Tereny określone symbolami: 1KD,KP, 2KD, 3KD, 4KD, 5KD, 6KD, 7KP, 11KCp, 12KCp, 13KCp, 14KCp, 15KCp, 16KCp, 18US, 28ZP,KX, 29ZP,KX, przeznaczone są na cele publiczne i w wyniku realizacji planu powinny stać się własnością komunalną lub Skarbu Państwa. (proszę na spokojnie sprawdzić na rysunku planu, na podanej przeze mnie stronie internetowej, co to za tereny)
2. Tereny określone symbolami 30RO,ZP, 31RO,ZP, 32RO,ZP, 33RO,ZP, 34RO,US i 35RO,US, pozostają w dotychczasowym użytkowaniu z docelowym przeznaczeniem na cele publiczne. (proszę na spokojnie sprawdzić na rysunku planu, na podanej przeze mnie stronie internetowej, co to za tereny)
§ 11. Plan dopuszcza właścicielom lub użytkownikom istniejących nieruchomości lub ich części zlokalizowanych na wszystkich terenach, korzystanie z nich bez istotnych ograniczeń w dotychczasowy sposób. (można sadzić i zbierać, co wyrosło) Dopuszcza się remontowanie, modernizowanie i przebudowę stanu istniejącego, doprowadzenie sieci infrastruktury technicznej. Zmiany w wyniku tych przedsięwzięć nie mogą uniemożliwiać realizacji określonego planem przeznaczenia terenu oraz naruszać ustaleń ochrony konserwatorskiej.
§ 13. Tereny przeznaczone pod zabudowę oraz drogi obsługujące i urządzenia związane z komunikacją należy do czasu zagospodarowania ich zgodnie z planem użytkować w sposób dotychczasowy.” (czyli do czasu rozpoczęcia budowy np. tej „nieszczęsnej” ulicy)

Dla tej właśnie „nieszczęsnej” ulicy poprowadzonej przez część gospodarstwa Państwa Bydelskich projektanci podają niżej wymienione parametry i zasady jej urządzenia. Cyt.:

„§ 42. 1. Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające pas drogi publicznej o szerokości w
liniach rozgraniczających 30,00 m (tu: http://bip.um.suwalk...399cd0_1/27.pdf proszę sprawdzić, jeśli Państwo nie wierzycie - ulica Kościuszki mierzy sobie w liniach rozgraniczających 30,00 - 32,00 m.!!!!), o powierzchni ok. 1,02 ha., oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KD. (na przytoczonej powyżej stronie internetowej jest planik obejmujący przeciwległy brzeg rzeki, całość, jak już wspominałem w poprzednim poście, "obudowuje"rzekę terenami zielonymi urządzonymi, czyli zielenią parkową!)
2. W granicach pasa drogowego ulicy 4KD należy zrealizować docelowo: (poniżej wymieniono zasady urządzenia ulicy)
1) jezdnię o szerokości 7,00 m; (jeśli jeździcie Państwo samochodem, to jest to typowa jezdnia dla ruchu w dwóch przeciwnych kierunkach)
2) obustronne zieleńce oddzielające jezdnię od chodników i ścieżek rowerowych, szerokości
nie mniejszej niż 3,00 m; (toż to prawie szerokość jednego pasma, czyli prawie ½ szerokości jezdni!!!!, a przecież zieleń przyuliczna generuje TLEN i wytłumia HAŁAS!!! Więc chyba macie Państwo ochronę)
3) obustronne jednokierunkowe ścieżki rowerowe szerokości nie mniejszej niż 1,50 m oddzielone od jezdni zieleńcami;(no proszę, o rowerzystach też Projektanci pamiętali!)
4) obustronne chodniki o szerokości nie mniejszej niż 1,50 m bezpośrednio przyległe do ścieżek rowerowych;
5) obiekty i urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;
6) uzbrojenie techniczne.
3. Dla ulicy 4KD ustala się następujące parametry:
1) ulica 4KD powinna mieć powiązania z innymi ulicami z ograniczeniami wynikającymi z
zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2) linie nieprzekraczalnej zabudowy dla obiektów budowlanych w odległości nie mniejszej niż 5,00 m od linii rozgraniczających ulicy; (policzmy w jakiej odległości od jezdni: połowa szerokości ulicy, to 30m:2=15m, odejmijmy ½ szerokości jezdni: 15m-3,5m=11,5m, dodajmy te 5,0m – otrzymamy 16,5m; w takiej odległości od jezdni może być realizowana zabudowa, nie bliżej! proszę sobie to narysować, ja tak zrobiłem, to zdecydowanie ułatwia zrozumienie zapisu)
………
§ 43. 1. Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające pas drogi publicznej o szerokości w liniach rozgraniczających 15,0÷20,00 m, o powierzchni ok. 1,02 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KD. (to ta ulica wzdłuż rzeki, przy której maja stanąć domy ani bliżej, ani dalej nie sprecyzowanych praz Pana L. Sójkowskiego prominentów)
2. W granicach pasa drogowego ulicy 5KD, należy zrealizować docelowo:
1) jezdnię o szerokości 6,00 m;
2) obustronne zieleńce oddzielające jezdnię od chodników o szerokości nie mniejszej niż 3,00 m w miejscach zieleńców można alternatywnie lokalizować zatoki postojowe w układzie parkowania równoległym lub prostopadłym do osi ulicy;
3) obustronne chodniki o szerokości nie mniejszej niż 1,50 m oddzielone od jezdni zieleńcem; (no proszę, tu też Projektanci zadbali o przyuliczną zieleń!)
4) obiekty i urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;
5) uzbrojenie techniczne.
3. Dla ulicy 5KD ustala się następujące parametry:
1) ulica 5KD powinna mieć powiązania z innymi ulicami z ograniczeniami wynikającymi z zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2) linie nieprzekraczalnej zabudowy dla obiektów budowlanych w odległości nie mniejszej niż 5,00 m od linii rozgraniczających ulicy; (proponuję policzyć samodzielnie odległość zabudowy od jezdni – tak jak poprzednio liczyliśmy wspólnie)
………
§ 52. 1. Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające obszary zieleni parkowej (Panie Leszku Sójkowski „Tlen”, co Pan na to?), położone wzdłuż rzeki Czarnej Hańczy, oznaczone na rysunku planu symbolami:
1) 28ZP,KX o powierzchni ok. 1,90 ha;
2) 29ZP,KX o powierzchni ok. 0,53 ha.
2. W zakresie przeznaczenia podstawowego ustala się możliwość realizacji na tym obszarze ogólnodostępnej zieleni miejskiej o funkcji rekreacyjnej i ekologicznej, zapewniającej korzystne warunki klimatyczne i higieniczne dla środowiska miejskiego, stanowiącej część ciągu ekologicznego wzdłuż rzeki Czarnej Hańczy. (Pan Leszek Sójkowski „Tlen” powinien być chyba HAPPY)
3. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego przewiduje się realizację obiektów małej architektury oraz kładek na wyznaczonych ciągach pieszo - rowerowych.
4. Zezwala się na ogrodzenie wzdłuż granic z obszarami o symbolach: 30RO,ZP, 31RO,ZP, 32RP,ZP, 33RO,ZP, 34RO,US, 35RO,US. (czy to te niby płoty do rzeki?; jak na moje oko, to dość do niej od granic tych terenów daleko!)
5. Zaleca się inwentaryzację i ocenę jakości istniejącej zieleni wysokiej i niskiej, i jej przebudowę. (z tego zapisu Pan Leszek Sójkowski „Tlen” powinien również być zadowolony)
§ 53. 1. Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające obszary ogrodów uprawnych, oznaczone na rysunku planu symbolami:
1) 30RO,ZP o powierzchni ok. 0,20 ha;
2) 31RO,ZP o powierzchni ok. 0,35 ha;
3) 32RO,ZP o powierzchni ok. 0,45 ha;
4) 33RO,ZP o powierzchni ok. 0,34 ha.
2. Ustala się warunki zagospodarowania jak dla obszarów 28ZP,KX i 29ZP,KX zapisane w §52 tekstu niniejszej uchwały.
3. Utrzymuje się funkcję ogrodów uprawnych przydomowych, bez możliwości wprowadzania zabudowy mieszkalnej i gospodarczej (BEZ ZABUDOWY MIESZKALNEJ I GOSPODARCZEJ!). Dopuszcza się możliwość realizacji obiektów małej architektury. Tereny te docelowo przeznacza się na poszerzenie pasa zieleni parkowej wzdłuż rzeki Czarnej Hańczy. (no proszę!, a Ktoś tu na forum krzyczał o płotach w rzece i niszczeniu nadrzecznych terenów zielonych!, a może to ja czytać nie umiem?)
§ 54. 1. Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające obszary zabudowy ogrodniczej oraz ogrodów uprawnych, oznaczone na rysunku planu symbolami: (to chyba to, co dotyczy Państwa Bydelskich)
1) 34RO,US o powierzchni ok. 0,27 ha;
2) 35RO,US o powierzchni ok. 2,75 ha.
2. Utrzymuje się funkcję produkcji ogrodniczej i funkcję mieszkaniową. Docelowo przewiduje się realizację obiektów i urządzeń o funkcjach sportowo – rekreacyjnych. (no proszę, można w przyszłości na OBU GOSPODARSTWACH wypożyczalnię rowerowego założyć, korty tenisowe zrobić lub jakąś odnowę biologiczną…pomysłów może być sporo, nie tylko pelargonie, czy petunie pod szkłem, choć te też można kontynuować; w przypadku Państwa Bydelskich na mniejszym zapewne areale; ale Państwo zapewne wiedzą, jakie mają prawa w przypadku rozpoczęcia realizacji ustaleń planu; NA PEWNO PAŃSTWA POINFORMOWANO)
3. Dopuszcza się realizowanie imprez masowych, czasowe aranżacje przestrzeni, w tym montaż obiektów tymczasowych.
4. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
1) ustala się możliwość budowy boisk sportowych dla różnych dyscyplin sportowych wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną oraz obiektami obsługującymi;
………..
4) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się zgodnie z rysunkiem planu;
5) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu maksimum 25% powierzchni w granicach linii rozgraniczających, bez powierzchni boisk i dróg dojazdowych;
6) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 40% powierzchni działki w granicach nieruchomości;
7) tereny niezagospodarowane i nieutwardzone należy zagospodarować zielenią, wzdłuż granic terenu wprowadzić nasadzenia drzew i krzewów tworzące zieleń izolacyjną;
8) poziom hałasu nie może przekroczyć norm określonych w przepisach szczególnych;
9) zapewnić należy urządzenia służące utrzymaniu porządku;
…….
§ 55. 1. Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające obszar rzeki Czarnej Hańczy, o powierzchni ok. 1,53 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem 36WS.
2. W celu podniesienia walorów rekreacyjnych i widokowych terenu przewiduje się:
1) korektę i umocnienie linii brzegowej rzeki;
2) realizację kładek na wyznaczonych ciągach pieszo rowerowych.

Proszę Przemiłych Suwalczan, Proszę Państwa, a przede wszystkim Panie Leszku Sójkowski "Tlen"! Jeszcze raz podkreślam, że aby o CZYMŚ pisać publicznie, trzeba to COŚ najpierw poznać, lub przynajmniej starać się poznać. Takie podejście do problemu, jakie zaprezentował na forum Pan Leszek Sójkowski jest NIEODPOWIEDZIALNE – nie chce używać innych słów.
Życzę Państwu i sobie (bo co roku prawie odwiedzam Wasze miasto), aby rozwijało się ono dalej w tak piękny sposób.
Pozdrowienia z drugiego krańca Polski – Filip Kamiński.

#84 ~Ciekawy Szczegułów~

~Ciekawy Szczegułów~
 • Goście

Napisano 13 grudzień 2007 - 21:59

Dziękuję pani Filipie za bardzo uzyteczny link i zabieram się za jego lekturę! I cieszę się że zabrał pan głos po raz kolejny w tej dyskusji! Mądrych głosów nigdy za dużo! I jak powiedział pan Sławek Trola proszę się nie obawiać! A wręcz nie zwracać na niego uwagi!

#85 ~mieszkaniec07~

~mieszkaniec07~
 • Goście

Napisano 13 grudzień 2007 - 22:45

Witam
Pisałem już dosyć dawno, ale nie znaczy to, że nie śledziłem wypowiedzi. Bardzo podoba mi się wypowiedź Pana Filipa, podzielam głos Sławka - bardzo wysoki poziom świadczący o tak potrzebnym tu rozsądku i światłym umyśle. Faktycznie Pan Leszek troszeczkę zapętlił się w swoich wypowiedziach, ale sami zapewne tego doświadczaliście, jak kocha się "coś" to bronimy tego wszelkimi środkami a wtedy nie jest trudno przekroczyć granicę rozsądku. Zapewne tak jak Pan Sławek, tak i Pan Leszek kocha Swoje miasto, tylko w różnej perspektywie. Cieszmy się, że suwalczanie kochają to co mają - Suwałki. Uważam, że należy zrozumieć postawę Pana Leszka. Poczytajcie Państwo inne fora, jakie sypią się obelgi i niecenzuralne słowa, a chyba nikt mądry nie robi z tego "większej sprawy", życie i tak jest usłane problemami, a ludzie są różni i tacy jak Pan Sławek i tacy jak Pan Leszek, choć jak wyczytałem, znają się od przedszkola. Mam nadzieję, że to milczenie Pana Leszka jest wyrazem skruchy i zrozumienia przez niego sprawy poruszanej przez Pana Filipa.
Wracając do sprawy i cytując Pana Sławka: ...nieomal do samej rzeki od strony hali sportowej uprawne pole rosnących ziemniaków! Pytam, czy centrum miasta jest miejscem na wszelkiego rodzaju uprawę roślin gospodarskich?..." Przekornie - dlaczego nie, skoro jakość gleby sprzyja temu? Jeżeli widok szklarni kogoś razi, można je przecież osłonić piękną wysoką roślinnością lub w inny sposób Ulica zasłużonego prezydenta Suwałk Wawrzyńca Gałaja i ul. Stanisława Staszica jest również w centrum a praktycznie każda prywatna posesja ma swój ogród, sad, są również szklarnie i żaden zakaz prezydenta zmienić tego nie może i nie zmieni, chyba, że i tam zaplanowana będzie droga.
Panie Sławku, nie rozumiem dlaczego tak chętnie chce Pan zlikwidować gospodarstwo Państwa Bydelskich. Gospodarstwo - firmę - domniemam na wysokim poziomie, przynoszące wpływy do kasy miasta. Spójrzcie na to z tej innej strony. Przecież to jest firma i ma prawo do istnienia tak jak inne, co Wy na to: zlikwidujmy Forte, bo jest brzydki budynek, zlikwidujmy sklepy ogrodnicze w mieście, bo jaki mają sens, jak likwidujemy ogrodnictwo, zlikwidujmy inne firmy: Gass, Sabo, Malow, powody można znaleźć i ubrać w koncepcję. Oczywiście, że to jest demagogia, niczym nie różniąca się od przypadku Państwa Bydelskich.
Wracając do sedna sprawy: podyskutujmy w końcu nad istotą problemu: czy ta ulica jest niezbędna, a inwestycja strategiczna dla rozwoju Suwałk. Ja przedstawiłem wcześniej moje zdanie: droga nie jest potrzebna, a obciążenie komunikacyjne przejąć może ulica za hotelem Hańcza i zalewem Arkadia. Planowana droga niebezpiecznie przetnie i podzieli obecnie dość duży (i bardzo dobrze) teren rekreacyjny składający się z doliny rzeki i zalewu. Ruch samochodów stworzy bardzo duże niebezpieczeństwo i hałas który nie jest cechą terenu rekreacyjnego. Czy zna ktoś inne alternatywne, rozważane w UM koncepcje rozwiązania rzekomego problemu komunikacyjnego, czy alternatywne koncepcje były rozważane?
Moja propozycja jest prosta zmierzająca do kompromisu: uporządkujmy w naturalnym charakterze tamtą część miasta, aby spacerowicze tacy jak Pan Sławek (nawet na kulach) nie mieli przeżyć jak opisane przez Sławka, aby miasto piękniało jak zauważył Pan Filip (osoba z poza Suwałk), aby Pan Leszek mógł cieszyć się przyrodą, aby Państwo Bydelscy mogli nadal prowadzić swoją firmę, zrezygnujmy z drogi aby było tam cicho i bezpiecznie.
Pozdrawiam rozsądnych

#86 ~mieszkaniec07~

~mieszkaniec07~
 • Goście

Napisano 13 grudzień 2007 - 23:22

Miło czytać Panie Filipie tak dopracowane wypowiedzi, gratulacje.
Jednak mam wrażenie, że w tym planie "pierwsze skrzypce" gra droga i otaczająca infrastruktura techniczna a nie przyroda nad rzeką. Przyrody tej proszę nie mylić z wystrzyżonym trawnikiem. Moim zdaniem pasy zieleni wzdłuż drogi nie zastąpią obecnego, choć wymagającego uporządkowania klimatu terenów nadrzecznych. Panie Filipie pasy zieleni są przecież niezbędnym elementem podczas projektowania dróg w sąsiedztwie terenów rekreacyjnych, to nie nie jest dobra wola projektantów. Dobrą praktyką aby nie nazwać zasadą jest też unikanie projektowania w obrębie terenów rekreacyjnych dróg ruchu uciążliwego (tj. przeznaczonych dla pojazdów spalinowych). Zalecanymi ciągami komunikacyjnymi na terenach rekreacyjnych są ciągi piesze i ścieżki rowerowe.
Obecnie teren wzdłuż rzeki i wokół zalewu Arkadia jest w jednej całości terenem rekreacyjnym. Generalnie nie jestem przekonany o słuszności lokalizacji tej drogi, jestem za uporządkowaniem terenu z zachowaniem naturalnego a nie parkowego charakteru.
Pozdrawiam.

#87 ~Sławomir kopko~

~Sławomir kopko~
 • Goście

Napisano 14 grudzień 2007 - 00:06

Panie Filipie ze szczególną uwagą przeczytałem Pańskie wyjaśnienia dotyczące podjętego tu sporu. Dziś dzięki Panu jestem bogatszy o wiedzę dotyczącą Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Suwałk. Przeanalizowałem dokładnie plany, których wcześniej nie znałem, ale jak już pisałem wcześniej, chciałem zabrać głos jako zwykły mieszkaniec tego miasta, realnie starający widzieć to wszystko, co mnie otacza. Bez szowinizmu, bez oszołomstwa, bez zawiści do kogokolwiek starałem się obiektywnie wyrazić mą opinię, chociaż przyznam, że trudno mi było powstrzymać się od rzucania inwektyw na niektóre osoby starających się zasiać zamęt i nieprawdę na forum. Dlatego też tylko zamieściłem link dotyczący TROLLINGU, myśląc, że mój szkolny kolega jest w stanie mój zamiar zrozumieć - niestety, kolejny raz pomyliłem się. Pan jako osoba postronna zadał sobie trud, aby do niego zaglądnąć. Czy zadał sobie taki sam trud on? Nie wiem.
Studiując to, co Pan nam z taką pieczołowitością tu zamieścił, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony chęcią poprawy infrastruktury nad Czarną Hańczą i Zalewem Arkadia przez naszych miejskich planistów. Nie dałem też się wpuścić w maliny wypisywaniem przez Leszka głupot na temat płotów i prominenckich posesji sięgających aż do samej rzeki czy też chęci puszczenia tam ruchu samochodów ciężarowych o dużej ładowności. Nie wierzyłem w to i nie mieściło mi się to w głowie, że ludzie dziś tak oddani sprawie polepszenia warunków życia Suwalczan byliby w stanie coś takiego uczynić/zaplanować.
Jeszcze raz dziękuję Panu za rzeczową informację i obiektywne odniesienie się do problemu oraz odpowiednie pouczenie mego kolegi, że za oszczerstwa rzucone publicznie, niemające odniesienia w prawdzie można słono zapłacić. Ja jako informatyk mający kiedyś tam do czynienia z Prawem Administracyjnym wiem to dokładnie, ale czy wiedział o tym Leszek? Dziś zapewne już o tym wie.
Życzę Panu, Panie Filipie dużo zdrowia, aby gród nad Czarną Hańczą odwiedzać mógł Pan jak najczęściej i cieszyć się z jego rozwoju tak jak ja cieszę się z każdą tutejszą inwestycją.
Kocham to miasto, ten region, bo jestem stąd. Stąd też pochodzą moi przodkowie i tu są ich groby. Utożsamiam się z tym miastem i nigdy się nie wstydziłem, tego, że jestem Suwalczaninem.

Leszku, cóż mogę Ci napisać? To tylko niech będzie dla Ciebie drogowskazem, czym kierowałem się ja, zawsze, że nie ważne czy gospodarz miasta (czytaj Prezydent i inni mający wpływ na jego rozwój) jest z Suwałk, czy gdzieś z daleka. Nie ważne, czy jest wierzącym, praktykującym katolikiem, ortodoksyjnym żydem, prawosławnym czy ewangelikiem. Ważne, aby była to osoba mądra, kompetentna i oddana sprawie, jakiej się podjęła. Nie zaprzeczysz chyba, że Pan Józef Gajewski taką właśnie osobą nie jest. A może...? Może kierują Tobą trucizna zasiana przez o. Rydzyka i innych wielkich "Katolików Polaków" czerpiących swe źródło wiary z bredni wygadywanych a antenie RM. Może nie potrafisz dostrzec tego, co dobre i rzeczywiste a jedynie to, co Tobie jest wygodne i zgodnie z dyrektywą o. Rydzyka oraz ks. Jankowskiego.
To oni właśnie oraz moja matka opętana dewocją uczynili we mnie to, że dziś jestem osobą taką, jaką jestem... Ale to mój własny problem, z którym muszę sam się zmierzyć i sam walczyć, że z ministranta i lektora stałem się osobą niewierzącą. Może nie do końca w Boga nie wierzę, ale nie potrafię utożsamić się z doktryną i ludźmi, którzy pod przykrywką Słowa Bożego tak wypaczają całą ideę chrześcijaństwa i Nowego Testamentu, siejąc jednocześnie pogardę dla innych im przeciwnych i niezgodę w narodzie. Ja nie potrafię, nie umiem przyznać się do tej grupy. Mógłbym też mówić, że jestem osobą wierzącą, lecz niepraktykującą, ale to wyklucza się przecież, bo skoro wierzę w coś to także czynnie w tym uczestniczę. Więc przyjąłem zasadę, że nie jestem wierzącym, chociaż ateistą nie jestem.

Pozdrawiam wszystkich. Tych, co uraziły moje słowa a także gorąco tych, który się z moim poglądem dotyczącym problemów Suwałk zgadzają.
S.K.

#88 ~Sławomir Kopko~

~Sławomir Kopko~
 • Goście

Napisano 14 grudzień 2007 - 01:02

Do forowicza ~mieszkaniec07~, bardzo dziękuję za uwagi. Udział w tym forum nie był w żadnej mierze spowodowany przez mnie jakąkolwiek chęcią zlikwidowania gospodarstwa państwa Bydelskich. W zamyśle miałem chęć podzielenia się moimi spostrzeżeniami odnośnie uporządkowania i zagospodarowania spornego terenu zaniedbanego terenu oraz uwidocznienia pewnych niedorzeczności. Uważam, że jeśli dobro społeczne wymaga zlikwidowania bądź ograniczenia w jakimś stopniu któregokolwiek z gospodarstw to niestety za pomocą środków wywłaszczających należy to uczynić. Czy dobrze zapoznał się Pan/Pani z materiałami zamieszczonymi na forum przez Pana Filipa a w szczególności miejskim uchwałami oraz problemami zgłaszającym przez zainteresowane strony? Jeśli nie, to zachęcam do lektury jest bardzo ciekawa. Przeczyta Pan/Pani tam miedzy innymi, czego żądają w zamian za swą posesję p. Bydelscy oraz zobaczy Pan/Pani jak stronniczy jest Leszek. Zauważyć tam, także można sprzeciw pani Marii Anieli Sójkowskiej (czyżby jedynie podobieństwo nazwisk?) dotyczący braku zgody na lokalizację na jej działce usługi z zakresu sportu i rekreacji (sic! Już wiem, dlaczego tak Leszkowi przeszkadzał tam rozwój infrastruktury sportowej). Nasuwa się mi pytanie czy temat podjęty na forum o obronę przez Leszka gospodarstwa p. Bydelskich nie jest tylko przykrywką do obrony własnych prywatnych interesów, o których wcześniej Leszek nam nie wspominał a które to prywatne interesy jakoby mieli mieć ludzie z Miejskiego Ratusza. Mało tego sporny teren nie dotyczy jedynie drogi przez rzekę i posesję p.Bydelskich. Proszę spojrzeć na mapy dotyczące (linki zamieszczone przez Pana Filipa) zagospodarowania całego terenu przy Miejskim Stadionie łącznie z ulicą Zarzecze, gdzie także wytyczono nową ulicę oraz działki pod zabudowę mieszkalną i usługi sportowo-rekreacyjne. Więc czyż nie jest to ważny interes społeczny? Trudno pogodzić będzie wszystkie sporne strony i konia z rzędem temu, kto to będzie umiał uczynić. Więc tu niestety nie może być kompromisów, lecz twarda polityka władz miasta, bo jeśli będą oglądać się za każdym vetem to i przez 1000 lat nic nowego się w tym mieście nie wybuduje. Demokracja polega na tym, że czyni się tak jak chce większość, nawet, jeśli wymaga to poświęceń prywatnych gospodarstw na cele publiczne. Lecz u nas Polaków demokracja pojmowana jest zupełnie inaczej - "mamy teraz demokrację, więc mogę robić to, co chcę!" - tak właśnie większość z nas krzyczy.
Myślę też, że podawane przez Pana/Panią przykłady dotyczące tego, że kiedyś tam dla dobra społecznego można by poświęcić któryś z zakładów pracy jest czystą demagogią, bo od tego są władze miasta oraz miejscy planiści, aby myśleli NORMALNIE a to zakrawałoby na totalną głupotę.
Pozdrawiam Sławek.

#89 ~Filip Kamiński~

~Filip Kamiński~
 • Goście

Napisano 14 grudzień 2007 - 07:00

Witam,
Miło mi, że przynajmniej dwaj Suwalczanie zapoznali się z planami dotyczącymi terenów nadrzecznych i wyciągnęli z lektury właściwe wnioski.
Proszę Panów! Proszę Wszystkich Państwa! Po to urzędy i inne instytucje mają swoje strony internetowe, żeby społeczeństwo było DOINFORMOWANE. Tak jest już w każdym zakątku Polski i Świata.
Chcecie Państwo uzyskać w Waszym Urzędzie informacje na temat rozwoju miasta? Bardzo proszę, pod tymi adresami wirtualnie poznacie Państwo ludzi, którzy się tymi sprawami zajmują:
http://bip.um.suwalk...dex.php?gid=189
http://bip.um.suwalk...dex.php?gid=190
http://bip.um.suwalk...dex.php?gid=191
Myślę, że można również osobiście Ich poznać dzwoniąc lub idąc do Urzędu i przedstawiając swoja sprawę.

A pod tym linkiem poznacie plany sporządzone dla miasta
http://bip.um.suwalk...7c3c09bbd087acb

Pozdrawiam obu Panów, którzy wykazali się zdrowym rozsądkiem i nie dali się ponieść emocjom.
Z wyrazami szacunku – Filip K.

#90 ~E.Bydelska~

~E.Bydelska~
 • Goście

Napisano 14 grudzień 2007 - 11:19

Panie Filipie dziękujemy za przedstawienie nam planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul.Zarzecze w Suwałkach.

Uchwała Nr VI)39)07 z dnia 31 stycznia 2007r.Ten plan jest dla nas bardzo dobrze znany.

Linie rozgraniczające wyznaczające obszary zabudowy ogrodniczej oznaczone symbolami:

34RO,US o powierzchni ok.0,27ha -to są działki innych właścicieli

35RO,US o powierzchni ok.2,75 ha -to są działki sąsiedniego ogrodnictwa

Nam pozostał jedynie dom i kawałek ogródka, co nas dyskwalifikuje całkowicie w działaniu z każdej dziedziny.Nie możemy hodować pelargoni,ani założyć studia odnowy biologicznej,czy też wypożyczalni sprzętu, jak Pan nam sugeruje Panie Filipie.,niestety...

Nasze tereny zostały nimalże w całości zajęte przez dwie drogi 4KD i 5KD.

A co do rozpoczęcia realizacji ustaleń planu NA PEWNO NIE BYLIŚMY POINFORMOWANI ani w UM ani pisemnie.

Ostatnim pismem z UM było pismo s dnia 08.12.2006 z przed ponad roku

Informujące, że się nie uwzględnia naszych uwag i o wyeliminowaniu z centrum miasta zabudowy ogrodniczej (pomimo, że w planie zagospodarowania jest ona ujęta symbolami 34RO,US i 35RO,US).


Z pozdrowieniami E.B

#91 ~Źródło~

~Źródło~
 • Goście

Napisano 14 grudzień 2007 - 11:38

Żródło
czy nie za wcześnie na świateczne oświetlenie ulic ? Mamy czas adwentu do wieczora 24 grudnia Wigilii.
Czym będziemy cieszyć się na Święta ?, bo to wszystko nam spowszednieje.
Czy budzet Miasta stać na wydanie aż 70.000 tysiecy złotych na ten cel ?, i czy to jest najwazniejszy cel?. Miasto potrzeb ma duzo ?.
One pożerają mase energii elektrycznej.
Protokól z Kioto po Dniu Ziemi w Rio de Janejro z 1992 podpisał i ratyfikował Rzad (czerwonych), a nie Prawa i Sprawiedliwości. Panie Prezydencie Pana ugrupowanie było wtedy u wladzy, czy Pan Prezydent o tym zapomniał?
Bo dzieki Solidarnosci ludzi z grudnia 1981 stał się Pan "niezależnym '
Proszę wszystko co złe nie zwalac na Prawo i Sprawiedliwość i Naturę 2000 .

#92 ~Myszka~

~Myszka~
 • Goście

Napisano 14 grudzień 2007 - 12:42

czy Źródło to nie jest przypadkiem nowe pseudo pana L. Sójkowskiego??? :lol:

#93 ~Poperający Ciekwego~

~Poperający Ciekwego~
 • Goście

Napisano 14 grudzień 2007 - 17:30

Witam wszytkich uczestników forum! No to wcieło nam szanownego Leszka Sójkowskiego! Typowa postawa wichszyciela! Brak mu zapewne argumentów wobec madrych przedmówców takich jak pan Filip czy Sławek. Z dokumentów jaki przedstawił nam tutaj pan Filip wynikać może iż ma on w tej całej sprawie swój prywatny interes! Swą działkę czy coś w rejonie planowanej budowy drogi! (można to wywnioskować z wniosków i uwag jakie skladał co do planowanej inwestycji a co slusznie też zauważył pan Filip). No słusznie ma do tego prawo nie musi mu się podobać! Z resztą nie jemu jednemu jak wynika z dyskusji tu na forum! A nam wszytkim tu mydlił iż walczy bezinteresownie o dobro Suwałk i rodziny państwa Bydelskich! Panie Leszku proszę zabrać się za merytoryczną dyskusją na ten temat tak jak to zrobił pan Filip! Możliwe że przekona pan w ten sposób trochę ludzi do swoich racji! I pomoż epan wten sposób państwu Bydelskim oraz SOBIE może zaproponuje pan inne ciekawe rozwiązania! Myślę że jeżeli pan tak postąpi moż ewyjdzie to na dobre nam wszytkim! Może wymyśli pan coś ciekawego? A nie tylko będzie pan stosował wieczną negację wobec wszytkiego co dzieję się w Suwalskim ratuszu! Pozdrawiam wszytkich!

#94 ~Mostek~

~Mostek~
 • Goście

Napisano 14 grudzień 2007 - 20:00

Panie Filipie proszę Pana o definicję kto to jest urzędnik państwowy? i jakie są jego obowiązki ? i co znaczy w UE Kodeks Służby Cywilnej?
Kto to jest osoba publiczna?


Proszę Pana Panie Filipie o dołączenie tego do naszego forum.

#95 ~Szczurek~

~Szczurek~
 • Goście

Napisano 14 grudzień 2007 - 20:07

hehe gdziesz się ukrywa Lesiu? Czyżby Mostek=Tlen=Leszek? Co za durne pytania? A co to pan Filip ma tu dorabiać za darmowego prawnika?

#96 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 14 grudzień 2007 - 20:13

Panie Źródło tak jak prosi pan ażeby wszytkiego nie zwalać na PIS I Naturę 2000 tak proszę też nie zwalać wszytkiego na Czerwonych! Będzie sprawiedliwie? nie uważa pan? Jak słusznie ktoś tu wcześniej zauważył z pana jest panie(czy pani) źródło prawdziwy "polski katolik" wierzący praktykujący wybaczający a zabił by pan komunistę czy też jak pan to zwie czeronego bez wachania hehe prawda? No gratulacje! Zaścianek i średniowiecze!!!!! hehe i jak tu ma być dobrze w tej Polsce? A co do ozdób ulic w Suwałkach mi się podobają jestem za!

#97 ~E.B. Bydelscy~

~E.B. Bydelscy~
 • Goście

Napisano 14 grudzień 2007 - 21:16

Liczba odwiedzin 1.475 248 tys. wejść do "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania naszego M. Suwałki" to miraż, to chyba parę cyfr sie komuś pomyliło.
1 milion 475 tysięcy odwiedzjacych ten dokument

1. PODSTAWA FORMALNO - PRAWNA OPRACOWANIA:
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA SUWAŁKI Do 2015 roku.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Suwałki, zostało uchwalone uchwałą Nr XLVII - 378/98 Rady Miejskiej w Suwałkach, z dnia 18 czerwca 1998 r. oraz zmienione uchwałą Nr XXXVI/342/2001 Rady Miasta w Suwłkach, z dnia 31 stycznia 2001 i z nieuczciwymi zmianami oszukiwaniem Radnych nowych kadencji, funkcjonuje od 10 lat do dnia dzisiejszego.

Opracowanie planistyczne pt." Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego M. Suwałki" wykonano na podstawie umowy nr. 13/97 z dnia 11.07. 1997 r. zawartej pomiędzy Zarządem Miasta Suwałki, a Biurem Studiów i Pomiarów Proekologicznych " Ekometria" Sp. z o.o. w Gdańsku. To po ratyfikacji Protokołu z Kioto z Rio de Janejro musiały przygotować władze Polski i Miast i gmin w tym Suwałk.

Zawarcie umowy o dzieło(koszt...............................) poprzedzone zostało przetargiem nieograniczonym w trybie Ustawy o Zamówieniach Publicznych.

CAŁY CZaS OD 10 JUZ LAT 1.475 248 OSÓB ZAPOZNAŁO SIĘ I "ANALIZUJE" NA PAMIEĆ TO OPRACOWANIE

Panie Leszku Sójkowski/Tlen/, PANIE Filipie, Panie Sławku, Mieszkańcu 07, Sajgonie, Konradzie, Żbiku, Myszko, Żródło, Mostku, Tereso, mieszkający tu, Kochani uczestnicy tego wielkiego forum, CZY TO NIE DZIWNE. OSTATNIO PRACOWNIK Z URZĘDU MIASTA WPISAŁ AKTUALIZACJĘ do Studium dotyczącego dni dzisiejszych O POWIERZCHNIACH HANDLOWYCH ( nieczynnej )BIEDRONKI z Noniewicza, PLUS przy Szkole Podstawowej nr 4, PLAZY zamiast Zabytku 31 pazdziernika 2007 roku. I co wy na to Drodzy Ludzie.

Prosimy o opinie.

#98 ~Myszka~

~Myszka~
 • Goście

Napisano 14 grudzień 2007 - 21:35

Nie bardzo rozumiem o co właściwie chodzi państwu Bydelskim. Tekst napisany przez nich jest niezrozumaly. Zupełnie jakby pisał pan Sójkowski. A możne pisali razem i do tego są po paru głębszych??

#99 ~jeden z 1475248~

~jeden z 1475248~
 • Goście

Napisano 14 grudzień 2007 - 21:55

Liczba odwiedzin 1.475 248 tys. wejść do "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania naszego M. Suwałki" to miraż, to chyba parę cyfr sie komuś pomyliło.
1 milion 475 tysięcy odwiedzjacych ten dokument

1. PODSTAWA FORMALNO - PRAWNA OPRACOWANIA:
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA SUWAŁKI Do 2015 roku.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Suwałki, zostało uchwalone uchwałą Nr XLVII - 378/98 Rady Miejskiej w Suwałkach, z dnia 18 czerwca 1998 r. oraz zmienione uchwałą Nr XXXVI/342/2001 Rady Miasta w Suwłkach, z dnia 31 stycznia 2001 i z nieuczciwymi zmianami oszukiwaniem Radnych nowych kadencji, funkcjonuje od 10 lat do dnia dzisiejszego.

Opracowanie planistyczne pt." Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego M. Suwałki" wykonano na podstawie umowy nr. 13/97 z dnia 11.07. 1997 r. zawartej pomiędzy Zarządem Miasta Suwałki, a Biurem Studiów i Pomiarów Proekologicznych " Ekometria" Sp. z o.o. w Gdańsku. To po ratyfikacji Protokołu z Kioto z Rio de Janejro musiały przygotować władze Polski i Miast i gmin w tym Suwałk.

Zawarcie umowy o dzieło(koszt...............................) poprzedzone zostało przetargiem nieograniczonym w trybie Ustawy o Zamówieniach Publicznych.

CAŁY CZaS OD 10 JUZ LAT 1.475 248 OSÓB ZAPOZNAŁO SIĘ I "ANALIZUJE" NA PAMIEĆ TO OPRACOWANIE

Panie Leszku Sójkowski/Tlen/, PANIE Filipie, Panie Sławku, Mieszkańcu 07, Sajgonie, Konradzie, Żbiku, Myszko, Żródło, Mostku, Tereso, mieszkający tu, Kochani uczestnicy tego wielkiego forum, CZY TO NIE DZIWNE. OSTATNIO PRACOWNIK Z URZĘDU MIASTA WPISAŁ AKTUALIZACJĘ do Studium dotyczącego dni dzisiejszych O POWIERZCHNIACH HANDLOWYCH ( nieczynnej )BIEDRONKI z Noniewicza, PLUS przy Szkole Podstawowej nr 4, PLAZY zamiast Zabytku 31 pazdziernika 2007 roku. I co wy na to Drodzy Ludzie.

Prosimy o opinie.BARDZO PROSZE!! OTO MOJA OPINIA
nauczcie się czytać ze zrozumieniem, a potem wypisujcie!!
w tym tekscie studium napisane jest jak wól czego zmiana dotyczy. Chodzi o teren dawnego aresztu a nie o jakąś biedronkę plusa czy minusa.
I W KONCU PRZESTAńCIE SIAć FERMENT siać prosze kwiatki na rabatki!!

#100 ~Szczurek~

~Szczurek~
 • Goście

Napisano 14 grudzień 2007 - 21:58

hehe Myszko masz rację! Nie podchodzi mi ten tekst pod państwa Bydelskich! Ich teksty były na poziomie! Możliwe że ktoś się pod nich podszył! Nie wykluczone że był to Tlen! Kto wie do czego jest zdolny taki człowiek....Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych