Skocz do zawartości

Zaloguj przez Facebook Rejestracja

Najnowsze tematy

Wyświetl nową zawartość »

On chce zabić prezydenta! :: zobacz komentowany artykuł


11 odpowiedzi w tym temacie

#1 ~eed~

~eed~
 • Goście

Napisano 26 wrzesień 2007 - 06:13

Jeśli to się mieści w "normalnych" kategoriach to zapewne jest to opinia takiego samego formatu "artysty" jakim moim zdaniem jest autor tego pożal się boże utworu. Natworzyło się tzw "artystów" którzy uważają że im wszystko wolno .

#2 ~dino~

~dino~
 • Goście

Napisano 26 wrzesień 2007 - 13:16

na tym polega demokracja szanowni państwo

#3 ~Cogito~

~Cogito~
 • Goście

Napisano 26 wrzesień 2007 - 07:23

Kto by usłyszał tego pa..nta, gdyby nie prowokował w tak beznadziejny sposób. Szkoda słów na takie g..no. Niech bez prowokacji coś muzycznie dobrego stworzy. Co by było gdyby większość twórców estradowych nawoływała do morderstw, gwałtów, przemocy. Co się dzieje z tym światem, gdzie się podziało piękno….

#4 ~sluchacz~

~sluchacz~
 • Goście

Napisano 26 wrzesień 2007 - 08:34

popieram

#5 ~obro~

~obro~
 • Goście

Napisano 26 wrzesień 2007 - 17:08

Kodeks Karny, zniewaga prezydenta Art. 135. § 1. Kto dopuszcza się czynnej napaści na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Kto publicznie znieważa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Kodek Karny, znieważenie funkcjonariusza Art. 226. § 1. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego albo osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. § 2. Przepis art. 222 § 2 stosuje się odpowiednio. § 3. Kto publicznie znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Kodeks Karny, definicja funkcjonariusza publicznego Art. 115. § 13. Funkcjonariuszem publicznym jest: 1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 2) poseł, senator, radny, 2a) poseł do Parlamentu Europejskiego, 3) sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy, 4) osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych, 5) osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, 6) osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej, 7) funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej, 8 ) osoba pełniąca czynną służbę wojskową. Kodeks Cywilny, ochrona dóbr osobistych: Art. 23. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Art. 24. § 1. ( Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. § 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych. § 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym. Kodeks Karny, pomówienie Art. 212. § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku. § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego. § 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego. Kodeks Karny, zniewaga Art. 216. § 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. § 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. § 3. Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną, sąd może odstąpić od wymierzenia kary. § 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego. § 5. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

#6 ~nemo~

~nemo~
 • Goście

Napisano 26 wrzesień 2007 - 20:30

Czyli jeżeli kiedyś ścigali bezdomnego za obrazę prezydenta, to koleś pseudoraper ma nieźle pozamiatane. I dobrze, bo granica wolności wypowiedzi powinna być zachowana - nie na miarę cenzury, lecz podstawowej kultury. W końcu prezydenta mamy w kraju jednego - i mimo, że nie włada biegle językami to nie słania się na nogach i nie bełkocze, jak niejaki Olo K.

#7 ~sluchacz~

~sluchacz~
 • Goście

Napisano 26 wrzesień 2007 - 08:33

A nawiasem mowiac to czego sie chlopcze spodziewales. Trzeba bylo napisac tekst ze zabijesz psa bo to grozne zwierze i symbol szatana to wtedy oberwal bys od greenpeace i policji za aluzje. Glupi tekst - glupi czlowiek ot co

#8 ~DEBLISTWO, A RAPERZY~

~DEBLISTWO, A RAPERZY~
 • Goście

Napisano 26 wrzesień 2007 - 13:20

TEN MOTŁOCH NIE JEST KWAŚNIEWSKIM, WIĘC NIE MOŻE ROBIĆ, MÓWIĆ CZY ŚPIEWAĆ CO MU SIĘ PODOBA.

#9 ~e.e.~

~e.e.~
 • Goście

Napisano 26 wrzesień 2007 - 14:00

Piszecie i robicie klakę jełopowi z hiphopowym półmóżdżkiem. Dlaczego jednak nikt nie zastanowił się nad tekstem we Współczesnej. Daje się zdjęcie gnoja i reklamę płyty do tego. Kto by inaczej o huku słyszał? Jeśli naprawdę dojdzie do tragedii to Gazeta Współczesna powinna być oskarżona o współudział w morderstwie. Pewnie również w Wyborczej o gnoju usłyszymy. Trafi na salony, te różowe.

#10 ~jurek~

~jurek~
 • Goście

Napisano 26 wrzesień 2007 - 15:00

Nie macie o czym pisać w Gazecie ,brakuje Wam tematów?

#11 ~e.e.~

~e.e.~
 • Goście

Napisano 26 wrzesień 2007 - 18:39

Oho, moderator ruszył tyłek i bawi się w cenzora. Popatrz na Poranny, tam nie trzeba wycinać komentarzy, bo na pierwszych stronach nie rerklamuje się hiphopowych g.........y.

#12 ~Stan~

~Stan~
 • Goście

Napisano 26 wrzesień 2007 - 19:55

Którego życiowa filozofia polega na tym, że im bardziej śmierdzi tym wyżej wypłynie.Niestety media to lubią jak widać na powyższym obrazku. A tak nie powinno być.Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych