Skocz do zawartości

Zaloguj przez Facebook Rejestracja

Najnowsze tematy

Wyświetl nową zawartość »

Rail Baltica musi być nasza! :: zobacz komentowany artykuł


34 odpowiedzi w tym temacie

#1 ~jan~

~jan~
 • Goście

Napisano 19 listopad 2008 - 10:50

Przez Ełk to głupota bo pociągi muszą w Białymstoku i Olecku zmieniać kierunek jazdy a dodatkowo na odcinku Białystok - Ełk jest bardzo dużo łuków nawet ostrych.

#2 ~ja~

~ja~
 • Goście

Napisano 19 listopad 2008 - 11:59

Jak puszcza wbrew uprzednim usatleniom Rail Baltica nwprzez Elk, to glownym dworcem w Białystoku stana sie Starosielce. Przeciez to kpina.

Ratujmy Białsytok i Augiustow. Bronmy zapisanego nam parwa do Via Baltici i Rail Baltici.
Brawo Augostow. Popieramy WAS calym sercem.

#3 ~ja~

~ja~
 • Goście

Napisano 19 listopad 2008 - 12:01

Budowe Rail; Baltic a wbrew uprzedmi staleniom to kpina.
Gdzie wladze Bialegostok? Gdzie wladze wojewodztwa is amorzadu? Broncie Augustowa i Bialegotoku.

#4 ~gość~

~gość~
 • Goście

Napisano 19 listopad 2008 - 12:03

Brawo Augustow. Nie dajcie sie zepchanc w niebyt cywilizacyjny. Ta trasa dawno zaostala zapisana prze Augustow- Bialysotk.

#5 ~gość~

~gość~
 • Goście

Napisano 19 listopad 2008 - 12:05

Dosc jawnego łamnia usatlen dokonanych na Krecie w roku 1994. Via i Rail Baltica musz aisć przez Augustow i Bialystok. Dosc lamania unijnego i polskiego prawa.

#6 ~gość~

~gość~
 • Goście

Napisano 19 listopad 2008 - 12:07

Wiecie, ze plan rozowju szybkiej kolei do roku 2030 w ogole bezparwnie wyklucza Augustow z tej kolei? Augustow = popieramy was ogromnie.

#7 ~gość~

~gość~
 • Goście

Napisano 19 listopad 2008 - 12:09

Nie mzona zmieniac usateln podjecyhc na Krecie w roku 19994 - Via i Rail Baltica musi isc przez Augustow- Bialysotk.

#8 ~Referee~

~Referee~
 • Goście

Napisano 19 listopad 2008 - 12:12

Otóż mylisz się. Zarówno w Białymstoku jak i w Olecko pociągi nie musiały by zmieniać kierunku jazdy. Zarówno w Bstoku znajduje się odgałęzienie, zwane jako podg Turczyn i w Olecku podg Lesk. Co do profilu łuków, to na trasie przez Dąbrowę B. też są wiraże, tak jak wszędzie. Sądzę, że o kwestie techniczne nie powinniśmy się martwić, lecz o kwestie perspektywicznego wykorzystania, czy wariant ełcki sprawdzi się ekonomicznie czy nie? To samo dotyczy drugiego przebiegu. Zbudować wcale nie jest trudno, ale tak planować i działać , aby inwestycja nie generowała ogromnych strat.

#9 ~obywatel~

~obywatel~
 • Goście

Napisano 19 listopad 2008 - 12:12

Bialystok razem z Augustowem. Brawo bracia. W koncu zaczlesicie bronic swego prawa do roowju. NIe dajcie sobiew wydrzec tego, co prawnie wam zagwarantowano na Krecie w roku 1994. i pozniej.

#10 ~gość~

~gość~
 • Goście

Napisano 19 listopad 2008 - 12:13

Nie mozna zmieniac usateln podjetych na Krecie w roku 19994 - Via i Rail Baltica musi isc przez Augustow- Bialysotk

#11 ~kibuc~

~kibuc~
 • Goście

Napisano 19 listopad 2008 - 12:14

To pewnie zażyczą sobie wersji -kolej podziemna- na trasie od Dąbrowy Białostockiej do Suwałk.

Zostawić Augustów - kurort na poboczu i niech żyją bezpiecznie i ekologicznie.

#12 ~obywatel~

~obywatel~
 • Goście

Napisano 19 listopad 2008 - 12:18

Wiecie ze na poczatku lipca 2008 Min Ifr wykreslilo - zagwarantowane uprzednio dla tych miast - Rail Baltica z Augustowa - Sokolki?
Podlasie nie moze stac sie skansenem.

#13 ~gość~

~gość~
 • Goście

Napisano 19 listopad 2008 - 12:26

Wazne -przeczytajcie -

To Ministerstwo Infrastruktury zaproponowłao w projekcie przedstawionym 2 lipca 2008 roku wyłączenie Rail Baltica z Augustowa
Przedstawiony w dniu 2 lipca 2008 roku projekt Ministerstwa Infrastruktury zakłada, iż Rail Baltica nie będzie biegła przez Augustów.

Oficjalnie projekt brzmi:
"Korekta przebiegu linii E 75: właczenie odcinka Suwałki – Olecko – Ełk –
Białystok zamiast odc. Białystok – Sokółka – Suwałki"

W dniu 2 lipca 2008 roku Ministerstwo Infrastruktury poinformowało o rozpoczęciu konsultacji w sprawie modyfikacji i uzupełnienia sieci TEN-T na terenie Polski, które odbędą się w dniach 2 lipca - 20 sierpnia 2008 roku. zamieszczono tam zarazme informację: "Uprzejmie prosimy o przekazywanie Państwa stanowisk w formie elektronicznej na adres: konsultacje.TEN-T@mi.gov.pl w terminie do 20 sierpnia 2008 r."

Dane:

"Informacja nt rezultatu prac Zespołu do spraw przygotowania propozycji
modyfikacji wspólnotowych wytycznych dotyczacych rozwoju Transeuropejskiej Sieci
Transportowej (TEN-T) Ministersto Infrastruktury, czerwiec 2008 r."

Dane:
Zakladka mapowa: "Siec TEN-T w Polsce – koleje – propozycja (dodatkowo ok. 1.800 km)" wskazuje na propozycję wykreślenia drogi kolejowej Białystok- Augustów- Suwalki z sieci TEN-T (Rail Baltica/ E 75)- zawiera wykreślenie wskaznej drogi kolejowej z sieci TEN-T (Rail Baltica)"

Auguastow miaal - ma i - bedzie mial parwo do Rail Baltica. Popieramy Augustow.

#14 ~gość~

~gość~
 • Goście

Napisano 19 listopad 2008 - 12:29

Poczytajcei jak MIn Infrastrukturey Opionilwali pozawnienie Augustowa szybklij kolei


PROJEKT NR II.
A. INFORMACJE OGÓLNE
1. Nazwa projektu
Korekta przebiegu linii E 75: właczenie odcinka Suwałki – Olecko – Ełk –
Białystok zamiast odc. Białystok – Sokółka – Suwałki

2. Lokalizacja
Projekt zakłada korekte przebiegu linii E 75 na odc. Białystok – Suwałki przez
miasta Ełk i Olecko obejmujac swoim zasiegiem woj. podlaskie i warminskomazurskie
. Proponowana korekta podyktowana jest m.in. minimalizacja wpływu
inwestycji kolejowych na obszary objete programem NATURA 2000.
Orientacyjna lokalizacja projektu została przedstawiona na załaczonej mapie.
3. Długosc
Długosc linii zgłoszonej do projektu modyfikacji sieci TEN-T wynosi około 170
km

4. Stan obecny (2010) i oczekiwany (2020)
Obecny linia E 75 na odc. Białystok – Suwałki przez Augustów, Suwałki
prowadzi przez najbardziej malownicze tereny woj. podlaskiego i w znacznej
czesci przebiega przez tereny objete programem NATURA 2000. Kolizje te w
wielu przypadkach uniemożliwiaja modernizacje lnii w zakresie rozbudowy
układu torowego. Jest zatem konieczne doprecyzowanie przebiegu tej, bedacej
w I paneuropejskim korytarzu transportowym linii, poprzez właczenie do sieci
TEN-T odcinka Suwałki – Olecko – Ełk – Białystok zamiast odc. Białystok –
Sokółka- Suwałki.
5. Przewidywany koszt
Koszt projektu szacuje sie na 1,2 mld €,
6. Priorytet w narodowych planach rozwoju
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społecznogospodarczego
kraju i jest zgodny z:
− drugim priorytetem strategicznym Strategii Rozwoju Kraju 2007-2013
„Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”,
− trzecim celem horyzontalnym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia
2007-2013 „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej
majacej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjnosci Polski”,
− celem głównym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na
lata 2007-2013.

B. KONTEKST EUROPEJSKI
1. W odniesieniu do wykazu kryteriów TEN-T wyszczególnionych w
decyzjach: 1692/96,1341/01,884/04
Spółka wpisana do rejestru przedsiebiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP: 113-23-16-427, REGON: 017319027
Wysokosc kapitału zakładowego: 8 343 948 000,00 zł, wpłacony w całosci
str. 5
Projekt spełnia wymagania okreslone ww. decyzjami w zakresie:
− budowy połaczen kolejowych z nadbałtyckimi panstwami UE w celu
rozwoju mobilnosci osób i towarów (zgodnie z celami UE ),
− pokonywanie przeszkód naturalnych poprzez minimalizacje oddziaływania
kolei na obszary objete programem NATURA 2000
− zapewnienie interoperacyjnosci głównych tras poprzez wdroenie ERTMS
II,
− polepszenie dostepu do regionalnych i lokalnych sieci kolejowych;
Rail Baltica, linia korytarza I jest projektem priorytetowym ujetym w załaczniku III
do Decyzji nr 884/04 pod poz. 27.
2. Korzysci dla UE
− optymalizacja połaczenia krajów nadbałtyckich z pozostałymi panstwami
UE,
− zwiekszenie spójnosci regionów,
− lepsze powiazania kolejowa siecia transportowa w ramach UE i krajów
sasiadujacych,
− minimalizacja negatywnego oddziaływania transportu na srodowisko
naturalne,
− zwiekszenie spójnosci regionów, Polski północno – wschodniej z centrum
kraju
− zachowanie dla Europy unikatowych obszarów o niepowtarzalnej faunie i
florze
3. Oficjalne dokumenty
− Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013,
− Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013,
− Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko na lata 2007-2013,
− Opracowanie Zespołu Doradców Gospodarczych TOR „ Zasadnicze
załoenia modernizacji i rozwoju sieci kolejowej zarzadzanej przez PKP
PLK S.A.”,
− Koreferat CNTK do ww. opracowania.
4. Połaczenia do innych krajów
Kraje nadbałtyckie – Warszawa – połaczenie z korytarzem II i VI
5. Aspekt srodowiskowy
− zwiekszenie udziału kolei w przewozach ładunków i osób poprzez
przeniesienie przewozów z dróg na kolej
− zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania transportu na srodowisko.
6. Aspekt społeczny
− podniesienie atrakcyjnosci inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez
rozwój infrastruktury transportowej;
− podniesienie bezpieczenstwa na drogach oraz w obszarach miejskich
poprzez przeniesienie przewozów z dróg na kolej;
− zapewnienie połaczen kolejowych w relacjach północ – południe;
− zwiekszenie komfortu podróży w zakresie przewozu osób.
C. PODSUMOWANIE – WNIOSKI
1. Podsumowanie
− duże zapotrzebowanie społeczne na podniesienie roli transportu kolejowego
w przewozach osób i towarów,
− integracja gospodarcza i kulturowa panstw UE,
− pozytywne oddziaływanie na inne sektory gospodarki,
− zmniejszenie negatywnych skutków oddziaływania transportu na
srodowisko,
− rozwój powiazan regionalnych i miedzyregionalnych na obszarze Polski i w
ramach UE - propozycja właczenia do sieci TEN-T.
2. Inne uwagi
Realizacja projektu przyczyni sie do odciążenia ruchu drogowego oraz rozwoju
turystyki."

A co z Augustowem? Nie zabierajcie z Augustowa naleznej mu szybkuiej kolei.

#15 ~gość~

~gość~
 • Goście

Napisano 19 listopad 2008 - 12:31

Wazne -przeczytajcie -

To Ministerstwo Infrastruktury zaproponowłao w projekcie przedstawionym 2 lipca 2008 roku wyłączenie Rail Baltica z Augustowa
Przedstawiony w dniu 2 lipca 2008 roku projekt Ministerstwa Infrastruktury zakłada, iż Rail Baltica nie będzie biegła przez Augustów.


Oficjalnie projekt brzmi:
"Korekta przebiegu linii E 75: właczenie odcinka Suwałki – Olecko – Ełk –
Białystok zamiast odc. Białystok – Sokółka – Suwałki"

W dniu 2 lipca 2008 roku Ministerstwo Infrastruktury poinformowało o rozpoczęciu konsultacji w sprawie modyfikacji i uzupełnienia sieci TEN-T na terenie Polski, które odbędą się w dniach 2 lipca - 20 sierpnia 2008 roku. zamieszczono tam zarazme informację: "Uprzejmie prosimy o przekazywanie Państwa stanowisk w formie elektronicznej na adres: konsultacje.TEN-T@mi.gov.pl w terminie do 20 sierpnia 2008 r."

Dane:

"Informacja nt rezultatu prac Zespołu do spraw przygotowania propozycji
modyfikacji wspólnotowych wytycznych dotyczacych rozwoju Transeuropejskiej Sieci
Transportowej (TEN-T) Ministersto Infrastruktury, czerwiec 2008 r."

Dane:
Zakladka mapowa: "Siec TEN-T w Polsce – koleje – propozycja (dodatkowo ok. 1.800 km)" wskazuje na propozycję wykreślenia drogi kolejowej Białystok- Augustów- Suwalki z sieci TEN-T (Rail Baltica/ E 75)- zawiera wykreślenie wskaznej drogi kolejowej z sieci TEN-T (Rail Baltica)"

NI ezabierajcei szybkiej kolei z Augustowa. Augustow mial - ma i - bedzie mial parwo do Rail Baltica. Popieramy Augustow.

#16 ~VOX~

~VOX~
 • Goście

Napisano 19 listopad 2008 - 13:02

Z uporem godnym lepszej sprawy, prowadzisz - "gość", swoją pozbawiona jakichkolwiek racji propagandę na forum. Wklejasz teksty i zamiast sie do nich merytorycznie odnieść, poprzez przedstawienie racjonalnych kontrargumentów, to kwitujesz je propagandowymi hasłami. To dowód na to,
że nie masz nic rozsądnego do powiedzenia, a twoje "komentarze" to najzwyklejszy SPAM!

#17 ~~WWW.ZIELONI.REPUBLIKA.PL~~

~~WWW.ZIELONI.REPUBLIKA.PL~~
 • Goście

Napisano 19 listopad 2008 - 13:34

Dołączona grafika
http://www.zieloni.o...via-baltica.jpg


EŁK KNYSZYN MOŃKI ZASŁUGUJĄ TEŻ NA ROZWÓJ :( a budowa na kazdym przejezdzie przez tory wiaduktu jest poki co nierealna:) tak wiec mysle ze pozostaniemy przy predkosciach 160 km/h dla pociagów osobowych i 120km/h dla towarowych

Co bardzo istotne 120km/h dla pociagów towarowych oznacza że projekt http://www.tirynatory.pl zyskuje kolejna przewage nad tirami stojacymi w coraz czestszych korkach tirach

GDYBY NAD ROSPUDA WYBUDOWANO 500 METROWY MOST CO 2 LATA JAZDY PRZEŁADOWANYCH TIRÓW BY GO TEZ ZAMYKALI I REMONTOWALI A TIRY WRACALYBY TO AUGUSTOWA dlatego UE zablokowała budowe i nie chciala dac pieniedzy na wariant sprzeczny z prawem wskazujac chce dofinansowania wariantu ekologicznego wspolnej obwodnicy Augustowa i Suwałk http://www.zieloni.o...l/wariannty.doc

droga przez bagna to idealne pole do naduzyc zawyzania kosztów prac ziemnych ilosci materialów itp. dlatego UE nie dala na nia kasy zablokowała budowę a projektantami i wykonawcami powinny zainteresowac sie odpowiednie organy

I WLASNIE O TO CHODZILO DROGA W BAGNIE DROŻSZA NIZ AUTOSTRADA TO CIAGLE KOSZTY I ZYSK DLA FIRM BUDOWLANYCH I ZAJECIE DLA URZEDNIKÓW PRZY WYDAWANIU KASY NA KOLEJNE PRZETARGI

UE wymaga wariantu tańszego Via BALTIKI krótszego nie przebiegającego przez tereny przyrodnicze - czyli przez Łomżę i omijajacego Bialystok, Augustów. Tylko taki dofinansuje

#18 ~kuracjusz~

~kuracjusz~
 • Goście

Napisano 19 listopad 2008 - 14:14

Augustowowi jako uzdrowisku należy się cisza, spokój, czysta woda i powietrze, bagna, torfowiska i lasy. Dlatego nie możemy pozwolić na puszczenie tamtędy tirów i szybkiej kolei. Dlatego ViaBaltica i RailBaltica muszą ominąć te cenne przyrodniczo tereny.

#19 ~gość~

~gość~
 • Goście

Napisano 19 listopad 2008 - 15:42

Wazne -przeczytajcie uwaznie-

To Ministerstwo Infrastruktury zaproponowłao w projekcie przedstawionym 2 lipca 2008 roku wyłączenie Rail Baltica z Augustowa
Przedstawiony w dniu 2 lipca 2008 roku projekt Ministerstwa Infrastruktury zakłada, iż Rail Baltica nie będzie biegła przez Augustów.

Oficjalnie projekt brzmi:
"Korekta przebiegu linii E 75: właczenie odcinka Suwałki – Olecko – Ełk –
Białystok zamiast odc. Białystok – Sokółka – Suwałki"

W dniu 2 lipca 2008 roku Ministerstwo Infrastruktury poinformowało o rozpoczęciu konsultacji w sprawie modyfikacji i uzupełnienia sieci TEN-T na terenie Polski, które odbędą się w dniach 2 lipca - 20 sierpnia 2008 roku. zamieszczono tam zarazme informację: "Uprzejmie prosimy o przekazywanie Państwa stanowisk w formie elektronicznej na adres: konsultacje.TEN-T@mi.gov.pl w terminie do 20 sierpnia 2008 r."

Dane:

"Informacja nt rezultatu prac Zespołu do spraw przygotowania propozycji
modyfikacji wspólnotowych wytycznych dotyczacych rozwoju Transeuropejskiej Sieci
Transportowej (TEN-T) Ministersto Infrastruktury, czerwiec 2008 r."

Dane:
Zakladka mapowa: "Siec TEN-T w Polsce – koleje – propozycja (dodatkowo ok. 1.800 km)" wskazuje na propozycję wykreślenia drogi kolejowej Białystok- Augustów- Suwalki z sieci TEN-T (Rail Baltica/ E 75)- zawiera wykreślenie wskaznej drogi kolejowej z sieci TEN-T (Rail Baltica)"

Augustow miał - ma i - bedzie mial prawo do Rail Baltica. Popieramy Augustow.

#20 ~gość~

~gość~
 • Goście

Napisano 19 listopad 2008 - 15:45

NIE DLA SKANSENU NA PODLASIU
Poczytajcie jak Min Infrastruktury opiniowało POZBAWIENIE Augustowa szybklij kolei


PROJEKT NR II.
A. INFORMACJE OGÓLNE
1. Nazwa projektu
Korekta przebiegu linii E 75: właczenie odcinka Suwałki – Olecko – Ełk –
Białystok zamiast odc. Białystok – Sokółka – Suwałki

2. Lokalizacja
Projekt zakłada korekte przebiegu linii E 75 na odc. Białystok – Suwałki przez
miasta Ełk i Olecko obejmujac swoim zasiegiem woj. podlaskie i warminskomazurskie
. Proponowana korekta podyktowana jest m.in. minimalizacja wpływu
inwestycji kolejowych na obszary objete programem NATURA 2000.
Orientacyjna lokalizacja projektu została przedstawiona na załaczonej mapie.
3. Długosc
Długosc linii zgłoszonej do projektu modyfikacji sieci TEN-T wynosi około 170
km

4. Stan obecny (2010) i oczekiwany (2020)
Obecny linia E 75 na odc. Białystok – Suwałki przez Augustów, Suwałki
prowadzi przez najbardziej malownicze tereny woj. podlaskiego i w znacznej
czesci przebiega przez tereny objete programem NATURA 2000. Kolizje te w
wielu przypadkach uniemożliwiaja modernizacje lnii w zakresie rozbudowy
układu torowego. Jest zatem konieczne doprecyzowanie przebiegu tej, bedacej
w I paneuropejskim korytarzu transportowym linii, poprzez właczenie do sieci
TEN-T odcinka Suwałki – Olecko – Ełk – Białystok zamiast odc. Białystok –
Sokółka- Suwałki.
5. Przewidywany koszt
Koszt projektu szacuje sie na 1,2 mld €,
6. Priorytet w narodowych planach rozwoju
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społecznogospodarczego
kraju i jest zgodny z:
− drugim priorytetem strategicznym Strategii Rozwoju Kraju 2007-2013
„Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”,
− trzecim celem horyzontalnym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia
2007-2013 „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej
majacej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjnosci Polski”,
− celem głównym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na
lata 2007-2013.

B. KONTEKST EUROPEJSKI
1. W odniesieniu do wykazu kryteriów TEN-T wyszczególnionych w
decyzjach: 1692/96,1341/01,884/04
Spółka wpisana do rejestru przedsiebiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP: 113-23-16-427, REGON: 017319027
Wysokosc kapitału zakładowego: 8 343 948 000,00 zł, wpłacony w całosci
str. 5
Projekt spełnia wymagania okreslone ww. decyzjami w zakresie:
− budowy połaczen kolejowych z nadbałtyckimi panstwami UE w celu
rozwoju mobilnosci osób i towarów (zgodnie z celami UE ),
− pokonywanie przeszkód naturalnych poprzez minimalizacje oddziaływania
kolei na obszary objete programem NATURA 2000
− zapewnienie interoperacyjnosci głównych tras poprzez wdroenie ERTMS
II,
− polepszenie dostepu do regionalnych i lokalnych sieci kolejowych;
Rail Baltica, linia korytarza I jest projektem priorytetowym ujetym w załaczniku III
do Decyzji nr 884/04 pod poz. 27.
2. Korzysci dla UE
− optymalizacja połaczenia krajów nadbałtyckich z pozostałymi panstwami
UE,
− zwiekszenie spójnosci regionów,
− lepsze powiazania kolejowa siecia transportowa w ramach UE i krajów
sasiadujacych,
− minimalizacja negatywnego oddziaływania transportu na srodowisko
naturalne,
− zwiekszenie spójnosci regionów, Polski północno – wschodniej z centrum
kraju
− zachowanie dla Europy unikatowych obszarów o niepowtarzalnej faunie i
florze
3. Oficjalne dokumenty
− Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013,
− Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013,
− Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko na lata 2007-2013,
− Opracowanie Zespołu Doradców Gospodarczych TOR „ Zasadnicze
załoenia modernizacji i rozwoju sieci kolejowej zarzadzanej przez PKP
PLK S.A.”,
− Koreferat CNTK do ww. opracowania.
4. Połaczenia do innych krajów
Kraje nadbałtyckie – Warszawa – połaczenie z korytarzem II i VI
5. Aspekt srodowiskowy
− zwiekszenie udziału kolei w przewozach ładunków i osób poprzez
przeniesienie przewozów z dróg na kolej
− zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania transportu na srodowisko.
6. Aspekt społeczny
− podniesienie atrakcyjnosci inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez
rozwój infrastruktury transportowej;
− podniesienie bezpieczenstwa na drogach oraz w obszarach miejskich
poprzez przeniesienie przewozów z dróg na kolej;
− zapewnienie połaczen kolejowych w relacjach północ – południe;
− zwiekszenie komfortu podróży w zakresie przewozu osób.
C. PODSUMOWANIE – WNIOSKI
1. Podsumowanie
− duże zapotrzebowanie społeczne na podniesienie roli transportu kolejowego
w przewozach osób i towarów,
− integracja gospodarcza i kulturowa panstw UE,
− pozytywne oddziaływanie na inne sektory gospodarki,
− zmniejszenie negatywnych skutków oddziaływania transportu na
srodowisko,
− rozwój powiazan regionalnych i miedzyregionalnych na obszarze Polski i w
ramach UE - propozycja właczenia do sieci TEN-T.
2. Inne uwagi
Realizacja projektu przyczyni sie do odciążenia ruchu drogowego oraz rozwoju
turystyki."

A co z Augustowem? Nie zabierajcie z Augustowa naleznej mu szybkkiej kolei. NIE DLA SKANSENU NA PODLASIU
Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych