Skocz do zawartości

Zaloguj przez Facebook Rejestracja

Najnowsze tematy

Wyświetl nową zawartość »

Ten pałac idzie na sprzedaż :: zobacz komentowany artykuł


176 odpowiedzi w tym temacie

#161 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 09 marzec 2013 - 12:54

O sprawach Dowspudy Paca, Dowspudy Raczkiewicza, Dowspudy Bakalarza, Dowspudy herbu Rak - Filipow i krolu Wikingow Skomenda, ktorego herb wynosi Powiat Elk, takze o innych biezacych sprawach (harakiri Tuska) pisze w tonacji historycznej na stronie mnie na tym Forum przeznaczonej - Aleksander Radzaj
Sverige, Lordag 9 Mars 2013 AlexRåd

#162 ~Aleksander~

~Aleksander~
 • Goście

Napisano 11 marzec 2013 - 01:03

Zgodnie z progamem w sprawie Dowspudy (zob. www.dowspuda.org ) w poniedziałek 1 kwietnia, w pierwszym dniu nowego tygodnia po Wielkiej Nocy zapraszam do – Dowspudy. Pierwsze kwiaty tam zakwitną. Nie przegapcie okazji, aby je zobaczyć. Też Dowspudę, materialny nośnik naszej tradycji. To nieważne, że mocno zrujnowana. Odbudujęmy ją wspólnymi siłam. Spotkajmy się tam na pierwszym wiosennym pikniku. Zabierzcie tam ze sobą te koszyczki wielkanocne. Nie zapominając, aby puste nie były.
Do tego czasu opublikuję na ww. portalu Dowspuda indeks osób i instytucji (bez ujawniania bliszych danych osobowych, co zrzumiałe), które z racji posiadnych florenówl M. hr Paca nabyli prawa do tejże Dowspudy. Z myślą wpisania do księgi wieczystej tej nieruchomości w odpowiednim dziale. A także, żeby wziąć udział w realizacji projektu dot. Dowspudy. Proszę je wyszukać w swoich domowych szufladach. Co jest nieodzowne ze względów formalnych we wniosku do Sądu. Kto je zawieruszył, może uzyskać potwierdzenie z Rejestru Florenów L. M. hr Paca. O czym – innym razem. Sverige – Segersböle, Mondag, 11 Mars 2013, Aleksander Radzaj (AlexRåd)

#163 ~Aleksander~

~Aleksander~
 • Goście

Napisano 14 marzec 2013 - 11:20

Indeks osobowy udziałowców Dowspudy
opublikowalem przed chwila na
www.dowspuda.org
Sprawdz, czy nie pominalem Ciebie, jesli masz florena L. M. hr. Paca. Indeks wskazuje tylko imiona (nazwiska). Pelne dane w Rejestrze Florenow. Osoby wykazane w Rejestrze zostana ujete w ksiedze wieczystej Dowspudy, jako udzialowcy. Gratuluje!
Inni tez moga dolaczyc.
Sverige, Tursdag, 14 Mars 2013, Aleksander Radzaj

#164 ~Aleksander~

~Aleksander~
 • Goście

Napisano 15 marzec 2013 - 13:29

O testamencie i złotych florenach Paca, słusznej wojnie lokalnej i obwodnicy Augustowa wiodącej przez Hrabstwo Dowspuda napiasalem przed chwila na www.dowspuda.org
Wyciag w sprawie florenow zamieszcze tutaj z kilka minut.
Fredag, 15 Mars 2013, Aleksander Radzaj

#165 ~Aleksander~

~Aleksander~
 • Goście

Napisano 15 marzec 2013 - 13:36

Floren L. M. hr Paca wart jest tyle co 3,5 grama złota. Jak sprawdziłem w internecie wartość 3,5 grama złota w zależności od próby wynosi odpowiednio: 181,30 zł./próba 333, 204,50/375, 318,5/585, 407,75/750, 490/900 i 544,25/999. Skoro sześć różnych prób złota w obiegu to można przyjąć, że także floreny różnego rodzaju. Dla odróżnienia oznaczone gwiazdkami, w zależności od próby złota. Dla florena z próbą najniższą (333) - jedna gwiazdka, dla florena próby wyższej, tj.375 - dwie gwiazdki, itd. Floren najwyższej jakości (próba 999) nosił będzie zatem sześć gwiazd. Przyjmując taki system oznaczenia wartości florena dostosować należy odpowiadającą mu także gradację zasług położonych przy sposobie ich rozdziału. Zatem floreny najwyzszej próby (6-gwiazdkowe, próba złota 999) - dla założycieli stowarzyszenia Hrabstwo i Gmina Dowspuda, odnotowanych w akcie założycielskim oraz dla członków honorowych Stowarzyszenia. Ich wkład największy w to dzieło. Floreny z pięciomia gwiazdkami (próba 900) – dla pozostałych rzeczywistych członków H&G Dowspuda oraz osób i instytucji sponsorujących jego działalność. Czterogwiazdkowe (pr. 750) – dla sympatków H&G Dowspuda, którzy w jakikolwiek sposób nabyli floreny i zostali też odnotowani w rejestrze. Pozostałe - dla osób i instytucji, które dołączą do grona posiadaczy florenów w drodze ich zwyczajnego nabycia, jako udziałów odpowiedniej wartości. Wreszcie siódmy rodzaj florena – Florenus H&G Dowspuda jako pieniądz obiegowy o różnych nominałach, bity w monecie i drukowany w formie banknotów. Przy czym floreny bite w złocie róznej próby będą miały charakter wyłącznie numizmatyczny. Czy też pamiątkowy, z realnym zabezpieczeniem na majątku Dowspuda. Jako dobra wspólnego wielu ludzi (udziałowców). W ten sposób symboliczne floreny stają się spoiwem programu na biznes wielu. I z ich realnym udziałem. Rodzaj spółki prawa handlowego, zbudowanej lokalnie i działającej na rzecz lokalnych społecznosci i ich kultury. A więc rodzaj wspólnoty złaczonej więzią nie natury socjalnej, jako klasycznej komuny pod rządami zmienjących się koteri. A samąrzd lokalny zbudowany na trwałych fundamentach demokracji. Z użyciem praw biznesu i reguł prawa. Gdzie miejsce dla wszystkich. Sverige, Fredag, 15 Mars 2013 Aleksander Radzaj

#166 ~Aleksander~

~Aleksander~
 • Goście

Napisano 16 marzec 2013 - 14:18

O demokracji w Polsce pisze na mojej stronie www.dowspuda.org
To wazny tekst dla zrozumienia tego, co Was otacza.
Sprawy tam poruszane dotycza tez Dowspudy.
Jest tam slowko o kaplicy sw. Jozefa w markoniowym ratuszu w Suwallkach
Lordag, 16 Mars 2013, Aleksander Radzaj

#167 ~Aleksander~

~Aleksander~
 • Goście

Napisano 18 marzec 2013 - 12:02

Moje uwagi w sprawie EURO w Polsce znajdziesz jako news z dnia dzisiejszego, na stronie
www.dowspuda.org

Serdecznie gratuluję Szwecji, że swoją tożsamość kulturową i tradycję zachowali, wybitą na banknotach i w monetach.

Serdecznie gratuluję Powiatowi Ełk, że swoją tożsamość kulturową i tradycję zachował, wybitą
w herbie Powiatu!
Powiat EłK herbu SKOMANDBrawo!

Sverige, Mondag, 18 Mars 2013, Aleksander Radzaj

#168 ~Aleksander~

~Aleksander~
 • Goście

Napisano 20 marzec 2013 - 17:19

(Kopia pisma wyslanego przed chwila)
Kierownik/Dyrektor Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad w Warszawie, do wiadomosci: GDDKiA Oddzial w Bialymstoku
1. Nie otrzymalem odpowiedzi w sprawie pilnej z dnia 15 marca br, tj. protestu dot. projektu tzw. Obwodnicy Augustowa.
2. W terminie do 29 marca br. prosze o usuniecie z terenu projektowanej drogi na odcinku biegncym przez obszar Hrabstwa i Gminy Dowspuda wszelkich urzadzen i innych materialow. Po tym terminie zostana one usuniete na koszt GDDKiA poza obszar H&G Dowspuda.
3. Od dnia 21 marca br. jakiekolwiek prace tam prowadzone lub wejscie w celu ich dokonania bez konsultacji z samorzadem lokalnym H&G Dowspuda beda traktowane jako naruszajace prawo wewnetrzne tego samorzadu. Zastrzezenie to nie dotyczy drog o charakterze publicznym.
4. Ewidentne naruszenie konstytucyjnych praw samorzadu lokalnego H&G Dowspuda rodzi i ten skutek prawny, ze jakiekolwiek umowy cywilne zawarte z wlascicielami gruntow z tego terenu traca moc prawna. Umowy te sa sprzeczne z planem zagospodarowania przestrzennego tego terenu przyjetym przez samorzad i Projektem Dowspuda.
5. Decyzja z dnia 27 stycznuia 2012 r. Starostwo Powiatowe w Suwalkach przekazalo dla samorzadu H&G Dowspuda teren i urzadzenia wchodzace w sklad Dobr Dowspuda, co dotyczy tez gruntu, na ktorym bez wiedzy i zgody samorzadu H&G Dowspuda projektowana byla ta droga. (zastrzezenie to dotyczy takze obrebu wsi Szkocja).
Pragne tez poinformowac, ze bezczynnosc organow publicznych lub dzialania nie zgodne z prawem tych organow nie moga wywolywac skutkow ujemnych dla podmiotow tym dotknietych. Jesli sie temu sprzeciwiaja. Co niniejszym czynie. (-) Aleksander Radzaj, Przewodniczacy Zarzadu – Wojt H&G Dowspuda, Sverige Segersbole, 20 Mars 2013

#169 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 20 marzec 2013 - 20:18

ale ty i dureń

#170 ~Aleksander~

~Aleksander~
 • Goście

Napisano 21 marzec 2013 - 13:12

O fałszerstwie KRS w Białymstoku i przekrętach polskich elit na Konstyucji RP i Europejskiej Konwencji Samorządu Lokalnego, wraz z dokumentami to potwierdzającymi –piszę z pozycji www.dowspuda.org
Rzecz dotyczy Dowspudy i Hrabstwa.
Sverige, Torsdag, 21 Mars 2013, Aleksander Radzaj
.

#171 ~Aleksander~

~Aleksander~
 • Goście

Napisano 22 marzec 2013 - 11:27

DOWSPUDA – ASPUDDEN znaczy tyle co przylądek polskiej demokracji. Aleksander Radzaj – Wójt Hrabstwa i Gminy Dowspuda

Opublikowano 22 marca 2013, autor: Aleksander Radzaj

DOWSPUDA H&G to jedyny w Polsce samorząd lokalny utworzony i działający według zasad Europejskiej Konwencji Samorządu Lokalnego, sporządzonej w Strasburgu 15 pazdziernika 1985 r.(dalej: EKSL). Konwencji, umowy międzynarodowej, będącej w istocie europejską konstytucją określającą pozycję prawną i podstawowe zasady działania struktur demokratycznych na poziomie lokalnym, wyłonionych jako odrębne organizmy. Społecznosci złączonych kulturowo lub w inny sposób określony w ich statucie, akceptowanym przez władze kraju, na terenie którego prowadza swją dzialalność jako samorząd lokalny.
Jeśli legenda Solidarności, noblista Lech Wałęsa zrozumie istotę samrządu lokalnego, jakim jest H&G Dowspuda i zajrzy do jego wrót niby znużony podróżami wędrowiec, to znajdzie je otwarte na oścież. I miejsce także dla siebie....
cztyt. dalej www.dowspuda.org
Fredag, 22 Mars 2013 Aleksander Radzaj

#172 ~Aleksander~

~Aleksander~
 • Goście

Napisano 04 kwiecień 2013 - 11:04

Pokolenie, które ignoruje historię nie ma przeszłości – ani przyszłości (Robert A. Heinlein).
Ten pałac idzie na sprzedaż. Tym lamentującym o ratunek tytułem Redaktor Helena opatrzyła niecodzieną wiadomość, że wiekowy pomnik lokalnej historii, tradycji i kultury – bodajże niejszy w regionie - zostanie poddany licytacji. Doniesienie o tyle szokujące, że czynią to lokalne władze. Niby demokratyczne. Paradoksalna to i jednocześnie tragikomiczna sytuacja. Ale autentyczna, prawdziwa. Oóż zaborcy konfiskując to dobro narodowe nie mieli odwagi tego uczynić a rodzimi notable sprawę pod gilotynę oddali nawet nie badając. Ale już nie w kategoriach paradoksu należy przyjąć, że nikt na Świecie nie odważył się po ten cud nad Rospudą rękę wyciągnąć. Przypadek, zbieg okoliczności czy też co innego sprawiło taki bieg spraw, że te ruiny cudem ocalały. Może te bociany, niegdyś na wieży rezydujące. Może pora nie odpowiednia. A może co innego. Co nazwać można instyktem samozachowawczym, naturą dziejów historii i kultury. Które czoło stawiają nawet najokrutniejszym ze zdarzeń. Gdyby taka oferta zaistniała dwie dekady temu, nikt by się nawet nie zorjętował, że jakieś ruiny jakiegoś tam dziwaka wreszcie ktoś wziął w swoje ręce. O Pacu i Dowspudzie tyle było wiadomo ile napisano wiek wcześniej. Kilka zdań w książkach i w paru gazetach, do których dzisiaj już prawie nikt nie zagląda. Ot, zwyczajne dziwadło. A jednak lament Heleny ktoś usłyszał. I chyba mocno tupnął stopą, że kupcy pierzchli w popłochu. Ale czego się bali? Oto jest pytanie. O tyle ważne, że ciągle aktualne. Czas więc pisać przeciwnie: ten Pałac nigdy nie będzie sprzedany!. Twierdzy niepokonanych zdobyć nie można! Segersböle, Torsdag - 4 April 2013, Aleksander Radzaj

#173 ~Aleksander~

~Aleksander~
 • Goście

Napisano 04 kwiecień 2013 - 11:06

Post scriptum. Zaniepokojonym tutaj losami pałacu Paca w Dowspudzie za okazane troski serdecznie dziękuję. Opatrzony tym tytułem temat uważam za zamknięty. I tutaj już raczej nie powrócę. Publikowane teksty zamknę w obwolucie książki z nr ISBN 978-91-978897-9-7. Z przybliżeniem kulisów moich komentarzy. I spraw innych, bliskich tego miejsca i tej historii. Rzecz chyba warta tego. Jej redakcję powierzam entuzjastom Jaćwieży. Nikt piękniej rzeczy nie ozdobi, jak to Ona potrafi. W takim składzie, w jakim broń złożyła wizjami dotknięta pamiętnego roku 2007. Redaktora Zbigniewa Faltynowicza proszę, aby mnie e-mailem dał znać gdzie naradę zwoła. A raczej kiedy, aby o szczegółach podjąć dysputy (adgenea@hotmail.com).
Do dyskusji o Pacu i Dowspudzie zapraszam w innym miejscu. I raczej w optymistycznym tonie. Czas ruiny tynem obielić a nawet dziury załatać. Aby zagubione bociany je dostrzegły. Dla zbudowania tam swojego gniazda. Redaktor Helenie tytuł kradnę, co publicznie oświadczam. W przetargi się nie wdając. Dzisiaj zakwitły pierwsze przebiśniegi. We wszystkich kolorach tęczy. Sverige - Segersböle, Torsdag - 4 April 2013, Aleksander Radzaj

#174 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 16 kwiecień 2013 - 05:47

Ty Aleksander to jestes mitomam i fantasta.Miejsce twoje to psychiatryk.I nie szpanuj na forum tym ze nauczyles sie dni tygodnia po szwedzku ,a wiekszosc twoich wpisow po prostu nudzi.

#175 ~Aleksander~

~Aleksander~
 • Goście

Napisano 16 kwiecień 2013 - 14:54

Ktokolwiek to zrobil, dziekuje bardzo. Chodzi mi o link na moja strone, - trzy posty wyzej - gdzie pisze o Dowspudzie i Aspudden. To nie ja to zrobilem. Dla mnie to fajny upominek. Od fajnego Forumowicza. Jeszcze raz dziekuje. Dzisiaj pokazly sie pierwsze bazie... W bibliotece W Hallundzie spotkalem Angelike i Malwine z Polski, tutaj mieszkajace i studiujace. Biora sie za moja ksiazke o Wolnej Szkole pt. Dogmat Louizy. Ukaze sie tez w internecie najpozniej za tydzien. Sverige, Wtorek, 16 kwietnia 2013, Aleksander Radzaj

#176 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 16 kwiecień 2013 - 16:46

Aleksander Radzaj podejrzany jest o to, że w dniu 17 sierpnia 2005r. w Warszawie, w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy dzielnicy Bemowo, w toku postępowania o wydanie wtórnika prawa jazdy, pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczył, iż utracił w październiku 2004r. prawo jazdy kategorii AB nr 6363/70 wydane 13.08.1970r. w Koszalinie, podczas gdy prawo jazdy zostało mu zatrzymane Postanowieniem Prokuratora Rejonowego w Suwałkach z dnia 19.08.2003r. w toku postępowania o prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości tj. czyn z art. 233 § 1 i 6 kk.
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy - Woli III Wydział Karny z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie sygn. III Kp 2204/12 zastosowano wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowanie na okres 2 (dwóch) miesięcy tj. do dnia 15 stycznia 2013r.
W ramach prowadzonego śledztwa zasięgnięto opinii dwóch biegłych lekarzy psychiatrów, z której wynika, że z uwagi na stwierdzoną u podejrzanego chorobę psychiczną w postaci zaburzeń urojeniowych jego zdolność rozpoznania znaczenia czynu oraz zdolność pokierowania swoim postępowaniem była zniesiona. W ocenie biegłych zachodzą warunki z art. 31 § 1 kk. Brak jest jednocześnie podstaw do stosowania wobec podejrzanego środków zabezpieczających.
Mając na uwadze, że w przedmiotowej sprawie ujawniła się przesłanka obligująca do umorzenia prowadzonego postępowania i jednocześnie nie ma podstaw do stosowania wobec Aleksandra Radzaja środków zabezpieczających, należało uchylić stosowany wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

#177 ~Jaćwing~

~Jaćwing~
 • Goście

Napisano 20 kwiecień 2013 - 21:19

Jak większość pałacy wybudowanych kosztem zniewolonego Ludu robotniczego i rolniczego tak i ten powinien zostać poddany rozbiórce a materiały z niego przeznaczone na domki i domy jednorodzinne szczególnie dla chorych i biednych Rodzin i Osób samotnych.Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych